Stimson Farm, Thompson Road, Princeton, MA.  Oil on board, 24"x24". 
 Goodnow Farm, Princeton, MA.  Oil on board, 24"x24". 
prev / next